Fotografie pro výstavy musí splňovat následující kritéria:

- zaujaly uživatele webu,
- již nesoutěží v duelech, t.j. uplynulo nejméně 30 dní od jejich zveřejnění,
- nejméně jedna jejich strana je větší nebo rovna 1920 pixelů.

Kandidáti na výstavy